Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Numeri

Hoofdstuk 29 (40 teksten gevonden)


1.  Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben: geen dienstwerk zult gij doen: het zal u een dag des geklankszijn.
2.  Dan zult gij een brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE bereiden: een jongen var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren:
3.  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot den var, twee tienden tot den ram.
4.  En een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe:
5.  En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen:
6.  Behalve het brandoffer der maand, en zijn spijsoffer, en het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen, naar hun wijze, ten liefelijken reuk, tenvuuroffer den HEERE.
7.  En op den tienden dezer zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben, en gij zult uw zielen verootmoedigen: geen werk zult gij doen:
8.  Maar gij zult brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE offeren: een jongen var, een ram, zeven eenjarige lammeren: volkomen zullen zij u zijn:
9.  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemend: drie tienden tot den var, twee tienden tot den enen ram:
10.  Tot elk een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe:
11.  Een geitenbok ten zondoffer, behalve het zondoffer der verzoeningen, en het gedurig brandoffer: en zijn spijsoffer, met hun drankofferen.
12.  Insgelijks op den vijftienden dag dezer zevende maand, zult gij een heilige samenroeping hebben: geen dienstwerk zult gij doen: maar zeven dagen zult gij denHEERE een feest vieren.
13.  En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren, ten liefelijken reuk den HEERE: dertien jonge varren, twee rammen, veertien eenjarige lammeren: zij zullenvolkomen zijn:
14.  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot een var, tot die dertien varren toe: twee tienden tot een ram, onder die twee rammen:
15.  En tot elke een tiende tot een lam, tot die veertien lammeren toe:
16.  En een geitenbok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
17.  Daarna op den tweeden dag: twaalf jonge varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren:
18.  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze:
19.  En een geitenbok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen.
20.  En op den dertienden dag: elf varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren:
21.  En hun spijsofferen, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze:
22.  En een bok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
23.  Verder op den vierden dag: tien varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren:
24.  Hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze:
25.  En een geitenbok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
26.  En op den vijfden dag: negen varren, twee rammen, en veertien volkomen eenjarige lammeren:
27.  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze:
28.  En een bok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
29.  Daarna op den zesden dag: acht varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren:
30.  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze:
31.  En een bok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankofferen.
32.  En op den zevenden dag: zeven varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren:
33.  En hun spijsoffer, en hun drankofferen tot de varren, tot de rammen, en tot de lammeren, in hun getal, naar hun wijze:
34.  En een bok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
35.  Op den achtsten dag zult gij een verbodsdag hebben: geen dienstwerk zult gij doen.
36.  En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren, ten liefelijken reuk den HEERE: een var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren:
37.  Hun spijsoffer, en hun drankofferen tot den var, tot den ram, en tot de lammeren, in hun getal, naar de wijze:
38.  En een bok ten zondoffer: behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, en zijn drankoffer.
39.  Deze dingen zult gij den HEERE doen op uw gezette hoogtijden: behalve uw geloften, en uw vrijwillige offeren, met uw brandofferen, en met uw spijsofferen, enmet uw drankofferen, en met uw dankofferen.
40.  En Mozes sprak tot de kinderen Israels naar al wat de HEERE Mozes geboden had.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter