Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Numeri

Hoofdstuk 2 (34 teksten gevonden)


1.  En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende:
2.  De kinderen Israels zullen zich legeren, een ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen: rondom tegenover de tent der samenkomst zullenzij zich legeren.
3.  Die zich nu legeren zullen oostwaarts tegen den opgang, zal zijn de banier des legers van Juda, naar hun heiren: en Nahesson, de zoon van Amminadab, zal deoverste der zonen van Juda zijn.
4.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren vier en zeventig duizend en zeshonderd.
5.  En nevens zal zich legeren de stam van Issaschar: en Nethaneel, de zoon van Zuar, zal de overste der zonen van Issaschar zijn.
6.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren vier en vijftig duizend en vierhonderd.
7.  Daartoe de stam van Zebulon: en Eliab, de zoon van Helon, zal de overste der zonen van Zebulon zijn.
8.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren zeven en vijftig duizend en vierhonderd.
9.  Al de getelden des legers van Juda waren honderd zes en tachtig duizend en vierhonderd, naar hun heiren. Zij zullen vooraan optrekken.
10.  De banier des legers van Ruben, naar hun heiren, zal tegen het zuiden zijn: en Elizur, de zoon van Sedeur, zal de overste der zonen van Ruben zijn.
11.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren zes en veertig duizend en vijfhonderd.
12.  En nevens hem zal zich legeren de stam van Simeon: en Selumiel, de zoon van Zurisaddai, zal de overste der zonen van Simeon zijn.
13.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren negen en vijftig duizend en driehonderd.
14.  Daartoe de stam van Gad: en Eljasaf, de zoon van Rehuel, zal de overste der zonen van Gad zijn.
15.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren vijf en veertig duizend zeshonderd en vijftig.
16.  Al de getelden in het leger van Ruben waren honderd een en vijftig duizend vierhonderd en vijftig: naar hun heiren. En zij zullen de tweede optrekken.
17.  Daarna zal de tent der samenkomst optrekken, met het leger der Levieten, in het midden van de legers: gelijk als zij zich legeren zullen, alzo zullen zij optrekken, eeniegelijk aan zijn plaats, naar hun banieren.
18.  De banier des legers van Efraim, naar hun heiren, zal tegen het westen zijn: en Elisama, de zoon van Ammihud, zal de overste der zonen van Efraim zijn.
19.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren veertig duizend en vijfhonderd.
20.  En nevens hem de stam van Manasse: en Gamaliel, de zoon van Pedazur, zal de overste der zonen van Manasse zijn.
21.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren twee en dertig duizend en tweehonderd.
22.  Daartoe de stam van Benjamin: en Abidan, de zoon van Gideoni, zal de overste der zonen van Benjamin zijn.
23.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren vijf en dertig duizend en vierhonderd.
24.  Al de getelden in het leger van Efraim waren honderd acht duizend en eenhonderd, naar hun heiren. En zij zullen de derde optrekken.
25.  De banier des legers van Dan zal tegen het noorden zijn, naar hun heiren: en Ahiezer, de zoon van Ammisaddai, zal de overste der zonen van Dan zijn.
26.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren twee en zestig duizend en zevenhonderd.
27.  En nevens hem zal zich legeren de stam van Aser: en Pagiel, de zoon van Ochran, zal de overste der zonen van Aser zijn.
28.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren een en veertig duizend en vijfhonderd.
29.  Daartoe de stam van Nafthali: en Ahira, de zoon van Enan, zal de overste der zonen van Nafthali zijn.
30.  Zijn heir nu, en zijn getelden waren drie en vijftig duizend en vierhonderd.
31.  Al de getelden in het leger van Dan waren honderd zeven en vijftig duizend en zeshonderd. In het achterste zullen zij optrekken, naar hun banieren.
32.  Dezen zijn de getelden van de kinderen Israels, naar het huis hunner vaderen: al de getelden der legers, naar hun heiren waren, zeshonderd drie duizend vijfhonderden vijftig.
33.  Maar de Levieten werden niet geteld onder de zonen van Israel, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
34.  En de kinderen Israels deden naar alles, wat de HEERE Mozes geboden had, zo legerden zij zich naar hun banieren, en zo trokken zij op, een iegelijk naar zijngeslachten, naar het huis zijner vaderen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter