Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Numeri

Hoofdstuk 17 (13 teksten gevonden)


1.  Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2.  Spreek tot de kinderen Israels, en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf, van al hun oversten, naar het huis hunner vaderen, twaalf staven: eens iegelijkennaam zult gij schrijven op zijn staf.
3.  Doch Aarons naam zult gij schrijven op den staf van Levi: want een staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen.
4.  En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, voor de getuigenis, waarheen Ik met ulieden samenkomen zal.
5.  En het zal geschieden, dat de staf des mans, welke Ik zal verkoren hebben, zal bloeien: en Ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israels tegen Mij, welkezij tegen ulieden murmureerden.
6.  Mozes dan sprak tot de kinderen Israels, en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor elken overste een staf, naar het huis hunner vaderen, twaalf staven:Aarons staf was ook onder hun staven.
7.  En Mozes legde deze staven weg, voor het aangezicht des HEEREN, in de tent der getuigenis.
8.  Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging: en ziet, Aarons staf, voor het huis van Levi, bloeide: want hij bracht bloeisel voort,en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.
9.  Toen bracht Mozes al deze staven uit, van voor het aangezicht des HEEREN, tot al de kinderen Israels: en zij zagen het, en namen elk zijn staf.
10.  Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen: alzo zult gij eeneinde maken van hun murmureringen tegen Mij, dat zij niet sterven.
11.  En Mozes deed het: gelijk als de HEERE hem geboden had, alzo deed hij.
12.  Toen spraken de kinderen Israels tot Mozes, zeggende: Zie, wij geven den geest, wij vergaan, wij allen vergaan!
13.  Al wie enigzins nadert tot den tabernakel des HEEREN, zal sterven: zullen wij dan den geest gevende verdaan worden?


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter