Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Numeri

Hoofdstuk 12 (16 teksten gevonden)


1.  Mirjam nu sprak, en Aaron, tegen Mozes, ter oorzake der vrouw, der Cuschietische, die hij genomen had: want hij had een Cuschietische ter vrouw genomen.
2.  En zij zeiden: Heeft dan de HEERE maar alleen door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het!
3.  Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren.
4.  Toen sprak de HEERE haastelijk tot Mozes, en tot Aaron, en tot Mirjam: Gij drie, komt uit tot de tent der samenkomst! En zij drie kwamen uit.
5.  Toen kwam de HEERE af in de wolkkolom, en stond aan de deur der tent: daarna riep Hij Aaron en Mirjam: en zij beiden kwamen uit.
6.  En Hij zeide: Hoort nu Mijn woorden! Zo er een profeet onder u is, Ik, de HEERE, zal door een gezicht Mij aan hem bekend maken, door een droom zal Ik methem spreken.
7.  Alzo is Mijn knecht Mozes niet, die in Mijn ganse huis getrouw is.
8.  Van mond tot mond spreek Ik met hem, en door aanzien, en niet door duistere woorden: en de gelijkenis des HEEREN aanschouwt hij: waarom dan hebt gijliedenniet gevreesd tegen Mijn knecht, tegen Mozes, te spreken?
9.  Zo ontstak des HEEREN toorn tegen hen, en Hij ging weg.
10.  En de wolk week van boven de tent: en ziet, Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan, en ziet, zij was melaats.
11.  Daarom zeide Aaron tot Mozes: Och, mijn heer! leg toch niet op ons de zonde, waarmede wij zottelijk gedaan, en waarmede wij gezondigd hebben!
12.  Laat zij toch niet zijn als een dode, van wiens vlees, als hij uit zijns moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is!
13.  Mozes dan riep tot den HEERE, zeggende: O God! heel haar toch!
14.  En de HEERE zeide tot Mozes: Zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou zij niet zeven dagen beschaamd zijn? Laat haar zeven dagen buitenhet leger gesloten, en daarna aangenomen worden!
15.  Zo werd Mirjam buiten het leger zeven dagen gesloten: en het volk verreisde niet, totdat Mirjam aangenomen werd.
16.  Maar daarna verreisde het volk van Hazeroth, en zij legerden zich in de woestijn van Paran.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter