Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Maleachi

Hoofdstuk 1 (13 teksten gevonden)


1.  De last van het woord des HEEREN tot Israel, door den dienst van Maleachi.
2.  Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE: maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de HEERE: nochtans heb Ik Jakob liefgehad.
3.  En Ezau heb Ik gehaat: en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.
4.  Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen: alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen zij bouwen, zo zal Ik afbreken: en menzal hen noemen: Landpale der goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de HEERE vergramd is tot in eeuwigheid.
5.  En uw ogen zullen het zien, en gijlieden zult zeggen: De HEERE zij groot gemaakt, van de landpale Israels af!
6.  Een zoon zal den vader eren, en een knecht zijn heer: ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze? zegt de HEERE der heirscharen tot u, opriesters, verachters Mijns Naams! Maar gij zegt: Waarmede verachten wij Uw Naam?
7.  Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: Waarmede verontreinigen wij U? Daarmede, dat gij zegt: Des HEEREN tafel is verachtelijk.
8.  Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad: en als gij wat kreupels of wat kranks aanbrengt, het is niet kwaad! Brengt dat toch uw vorst: zal hij eenwelgevallen aan u hebben? of zal hij uw aangezicht opnemen? zegt de HEERE der heirscharen.
9.  Nu dan, smeekt toch het aangezicht van God, dat Hij ons genadig zij: zulks is van uw hand geschied, zal Hij uw aangezicht opnemen? zegt de HEERE der heirscharen?
10.  Wie is er ook onder u, die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan op Mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u, zegt de HEERE der heirscharen, en hetspijsoffer is Mij van uw hand niet aangenaam.
11.  Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen: en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een reinspijsoffer: want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.
12.  Maar gij ontheiligt dien, als gij zegt: Des HEEREN tafel is ontreinigd, en haar inkomen, haar spijs is verachtelijk.
13.  Nog zegt gij: Ziet, wat een vermoeidheid! maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de HEERE der heirscharen: gij brengt ook hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is: gijbrengt ook spijsoffer: zou Mij zulks aangenaam zijn van uw hand? zegt de HEERE.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter