Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zacharia

Hoofdstuk 5 (11 teksten gevonden)


1.  En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag: en ziet, een vliegende rol.
2.  En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen, en haar breedte van tien ellen.
3.  Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land: want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden: desgelijks eeniegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden.
4.  Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweer: en hij zal hetverteren, met zijn houten en zijn stenen.
5.  En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.
6.  En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden in het ganse land.
7.  En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa.
8.  En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid: en Hij wierp ze in het midden van de efa: en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve.
9.  En ik hief mijn ogen op, en ik zag: en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars: en zij voerdende efa tussen de aarde en tussen den hemel.
10.  Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen brengen zij deze efa?
11.  En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear: dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter