Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zacharia

Hoofdstuk 2 (13 teksten gevonden)


1.  Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag: en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer.
2.  En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om Jeruzalem te meten: om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.
3.  En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit: en een andere Engel ging uit, hem tegemoet.
4.  En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in hetmidden derzelve wezen zal.
5.  En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom: en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.
6.  Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE: want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE.
7.  Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!
8.  Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben: want die ulieden aanraakt, die raaktZijn oogappel aan.
9.  Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult gijlieden weten, dat de HEERE der heirscharen mij gezonden heeft.
10.  Juich en verblijd u, gij dochter Sions: want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.
11.  En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen: en Ik zal in het midden van u wonen: en gij zult weten, dat de HEEREder heirscharen mij tot u gezonden heeft.
12.  Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
13.  Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter