Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zacharia

Hoofdstuk 12 (14 teksten gevonden)


1.  De last van het woord des HEEREN over Israel. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
2.  Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom: ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
3.  En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken: allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden: enal de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
4.  Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid: maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en allepaarden der volken zal Ik met blindheid slaan.
5.  Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den HEERE der heirscharen, hun God.
6.  Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven: en zij zullen ter rechterzijde en ter linkerzijdealle volken rondom verteren: en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.
7.  En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegenJuda.
8.  Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten: en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David: en het huis Davids zal zijn als goden: alsde Engel des HEEREN voor hun aangezicht.
9.  En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.
10.  Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden: en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstokenhebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon: en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over eeneerstgeborene.
11.  Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.
12.  En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder: het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder: en het geslacht van het huis van Nathanbijzonder, en hun vrouwen bijzonder:
13.  Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder: het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder:
14.  Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter