Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zacharia

Hoofdstuk 11 (17 teksten gevonden)


1.  Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.
2.  Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn: huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.
3.  Er is een stem des gehuils der herderen, dewijl hun heerlijkheid verwoest is: een stem des gebruls der jonge leeuwen, dewijl de hoogmoed van de Jordaan verwoest is.
4.  Alzo zegt de HEERE, mijn God: Weidt deze slachtschapen.
5.  Welker bezitters hen doden, en houden het voor geen schuld: en een ieder dergenen, die ze verkopen, zegt: Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben: en niemand vandegenen, die ze weiden, verschoont ze.
6.  Zekerlijk, Ik zal niet meer de inwoners dezes lands verschonen, spreekt de HEERE: maar ziet, Ik zal de mensen overleveren, elkeen in de hand zijns naasten, en in de hand zijnskonings, en zij zullen dit land te morzel slaan, en Ik zal ze uit hun hand niet verlossen.
7.  Dies heb ik deze slachtschapen geweid, dewijl zij ellendige schapen zijn: en ik heb mij genomen twee stokken, den een heb ik genoemd LIEFELIJKHEID, en den anderen hebik genoemd SAMENBINDERS: en ik heb die schapen geweid.
8.  En ik heb drie herders in een maand afgesneden: want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij.
9.  En ik zeide: Ik zal ulieden niet meer weiden: wat sterft, dat sterve, en wat afgesneden is, dat zij afgesneden, en dat de overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden.
10.  En ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en ik verbrak denzelven, te niet doende mijn verbond, hetwelk ik met al deze volken gemaakt had.
11.  Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben de ellendigen onder de schapen, die op mij wachtten, bekend, dat het des HEEREN woord was.
12.  Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen.
13.  Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor den pottenbakker: een heerlijken prijs, dien ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierpze in het huis des HEEREN, voor den pottenbakker.
14.  Toen verbrak ik mijn tweeden stok, SAMENBINDERS, te niet doende de broederschap tussen Juda en tussen Israel.
15.  Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen herders gereedschap.
16.  Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land: dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken: het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen,en het stilstaande zal hij niet dragen: maar het vlees van het vette zal hij eten, en derzelver klauwen zal hij verscheuren.
17.  Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog: zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal tenenenmale donker worden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter