Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zefanja

Hoofdstuk 2 (15 teksten gevonden)


1.  Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!
2.  Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt: terwijl de dag van den toorn des HEEREN over uliedennog niet komt.
3.  Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag vanden toorn des HEEREN.
4.  Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen: Asdod zal men in den middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden.
5.  Wee den inwonenden van de landstreek der zee, den volken der Cheretim! Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaan, der Filistijnen land! en Ik zal u verdoen, dater geen inwoner zal zijn.
6.  En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders, en betuiningen der kudden.
7.  En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden: des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE, hunliederGod, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben.
8.  Ik heb de beschimping van Moab gehoord, en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij Mijn volk beschimpt hebben, en hebben zich groot gemaakt tegendeszelfs landpale.
9.  Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Moab zal zekerlijk zijn als Sodom, en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide,en een zoutgroeve, en een verwoesting tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten.
10.  Dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed: want zij hebben beschimpt, en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van den HEERE der heirscharen.
11.  Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren: en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.
12.  Ook gij, Moren! zult de verslagenen van Mijn zwaard zijn.
13.  Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het Noorden, en Hij zal Assur verdoen: en Hij zal Nineve stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn.
14.  En in het midden van haar zullen den kudden legeren, al het gedierte der volken: ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten: een stem zal inhet venster zingen, verwoesting zal in den dorpel zijn, als Hij haar cederwerk zal ontbloot hebben.
15.  Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer: hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van hetgedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter