Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zefanja

Hoofdstuk 1 (17 teksten gevonden)


1.  Het woord des HEEREN, hetwelk geschied is tot Zefanja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedalja, den zoon van Amarja, den zoon van Hizkia: in de dagen van Josia, denzoon van Amon, den koning van Juda.
2.  Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE.
3.  Ik zal wegrapen mensen en beesten: Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen: ja, Ik zal de mensen uit dit landuitroeien, spreekt de HEERE.
4.  En Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda, en tegen alle inwoners van Jeruzalem: en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal, en den naam der Chemarim met depriesters:
5.  En die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham:
6.  En die terugkeren van achter den HEERE: en die den HEERE niet zoeken, en vragen naar Hem niet.
7.  Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN: want de dag des HEEREN is nabij: want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.
8.  En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die zich kleden metvreemde kleding.
9.  Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking doen over al wie over den dorpel springt: die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog.
10.  En er zal te dien dage, spreekt de HEERE, een stem des gekrijts zijn van de Vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af.
11.  Huilt, gij inwoners der laagte! Want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid.
12.  En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken: en Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hunhart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad.
13.  Daarom zal hun vermogen ten roof worden, en hun huizen tot verwoesting: zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen: en zij planten wijngaarden, maar zij zullenderzelver wijn niet drinken.
14.  De grote dag des HEEREN is nabij: hij is nabij, en zeer haastende: de stem van den dag des HEEREN: de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.
15.  Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn: een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, eendag der wolk en der dikke donkerheid:
16.  Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.
17.  En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden: want zij hebben tegen den HEERE gezondigd: en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zalworden als drek.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter