Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Nahum

Hoofdstuk 2 (13 teksten gevonden)


1.  De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op, bewaar de vesting: bezichtig den weg: sterk de lenden, versterk de kracht zeer.
2.  Want de HEERE heeft de hovaardij Jakobs afgewend, gelijk de hovaardij Israels: want de ledigmakers hebben ze ledig gemaakt, en zij hebben hun wijnranken verdorven.
3.  De schilden zijner helden zijn rood gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlakenvervig: de wagens zijn in het vuur der fakkelen, ten dage als hij zich bereidt: en de spiesen wordengeschud.
4.  De wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten: hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen.
5.  Hij zal aan zijn voortreffelijken gedenken, doch zij zullen struikelen in hun tochten: zij zullen haasten naar hun muur, als het beschutsel vaardig zal wezen.
6.  De poorten der rivieren zullen geopend worden, en het paleis zal versmelten.
7.  En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden, men zal haar heten voortgaan: en haar maagden zullen haar geleiden, als met een stem der duiven, trommelende op haar harten.
8.  Nineve is wel als een watervijver, van de dagen af dat zij geweest is, doch zij zullen vluchten. Staat, staat! zal men roepen, maar niemand zal omzien.
9.  Rooft zilver, rooft goud, want er is geen einde des voorraads, der heerlijkheid van allerlei gewenste vaten.
10.  Zij is geledigd, ja, uitgeledigd, uitgeput, en haar hart versmelt, en de knieen schudden, en in al de lenden is smart, en hun aller aangezichten betrekken, als een pot.
11.  Waar is nu de woning der leeuwen, en die weide der jonge leeuwen? Alwaar de leeuw, de oude leeuw, en het leeuwenwelp wandelde, en er was niemand, die hen verschrikte.
12.  De leeuw, die genoeg roofde voor zijn welpen, en worgde voor zijn oude leeuwinnen, die zijn holen vervulde met roof, en zijn woningen met het geroofde.
13.  Ziet, Ik wil aan u, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal haar wagenen in rook verbranden, en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren, en Ik zal uw roof uitroeien van deaarde, en de stem uwer gezanten zal niet meer gehoord worden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter