Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Micha

Hoofdstuk 7 (20 teksten gevonden)


1.  Ai mij! want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld: als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn: er is geen druif om te eten: mijn ziel begeertvroegrijpe vrucht.
2.  De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen: zij loeren altemaal op bloed, zij jagen, een iegelijk zijn broeder, met een jachtgaren.
3.  Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst, en de rechter oordeelt om vergelding: en de grote spreekt de verderving zijner ziel, en zij draaien ze dichtineen.
4.  De beste van hen is als een doorn: de oprechtste is scherper dan een doornheg: de dag uwer wachters, uw bezoeking, is gekomen: nu zal hunlieder verwarring wezen.
5.  Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamsten vriend: bewaar de deuren uws monds voor haar, die in uw schoot ligt.
6.  Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten.
7.  Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op de God mijns heils: mijn God zal mij horen.
8.  Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan: wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn.
9.  Ik zal des HEEREN gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd: totdat Hij mijn twist twiste, en mijn recht uitvoere: Hij zal mij brengen aan het licht: ik zal mijn lust zienaan Zijn gerechtigheid.
10.  En mijn vijandin zal het zien, en schaamte zal haar bedekken: die tot mij zegt: Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien: nu zal zij worden tot vertreding, alsslijk der straten.
11.  Ten dage als Hij uw muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre heengaan.
12.  Te dien dage zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe: en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte.
13.  Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijner inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen.
14.  Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land: laat ze weiden in Basan en Gilead, als in dedagen van ouds.
15.  Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen, toen gij uit Egypteland uittoogt.
16.  De heidenen zullen het zien, en beschaamd zijn, vanwege al hun macht: zij zullen de hand op den mond leggen: hun oren zullen doof worden.
17.  Zij zullen het stof lekken, als de slang: als kruipende dieren der aarde, zullen zij zich beroeren uit hun sloten: zij zullen met vervaardheid komen tot den HEERE, onzen God, enzullen voor U vrezen.
18.  Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid: want Hij heeftlust aan goedertierenheid.
19.  Hij zal Zich onzer weder ontfermen: Hij zal onze ongerechtigheden dempen: ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.
20.  Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter