Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Amos

Hoofdstuk 7 (17 teksten gevonden)


1.  De Heere HEERE deed mij aldus zien: en ziet, Hij formeerde sprinkhanen, in het begin des opkomens van het nagras: en ziet, het was het nagras, na des konings afmaaiingen.
2.  En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide: Heere HEERE! vergeef toch: wie zou er van Jakob blijven staan: want hij is klein!
3.  Toen berouwde zulks den HEERE: het zal niet geschieden, zeide de HEERE.
4.  Wijders deed mij de Heere HEERE aldus zien: en ziet, de Heere HEERE riep uit, dat Hij wilde twisten met vuur: en het verteerde een groten afgrond, ook verteerde het een stuklands.
5.  Toen zeide ik: Heere HEERE! houd toch op: wie zou er van Jakob blijven staan: want hij is klein!
6.  Toen berouwde zulks den HEERE. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere HEERE.
7.  Nog deed Hij mij aldus zien: en ziet, de Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in Zijn hand.
8.  En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de HEERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israel: Ik zal hetvoortaan niet meer voorbijgaan.
9.  Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israels eigendommen verstoord worden: en Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard.
10.  Toen zond Amazia, de priester te Beth-El, tot Jerobeam, den koning van Israel, zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt, in het midden van het huis Israels: hetland zal al zijn woorden niet kunnen verdragen.
11.  Want alzo zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israel zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.
12.  Daarna zeide Amazia tot Amos: Gij ziener! ga weg, vlied in het land van Juda, en eet aldaar brood, en profeteer aldaar.
13.  Maar te Beth-El zult gij voortaan niet meer profeteren: want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis des koninkrijks.
14.  Toen antwoordde Amos, en zeide tot Amazia: Ik was geen profeet, en ik was geen profetenzoon: maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af.
15.  Maar de HEERE nam mij van achter de kudde: en de HEERE zeide tot mij: Ga henen, profeteer tot Mijn volk Israel.
16.  Nu dan, hoor des HEEREN woord: Gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen Israel, noch druppen tegen het huis van Izak.
17.  Daarom zegt de HEERE alzo: Uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden:en gij zult in een onrein land sterven, en Israel zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter