Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Amos

Hoofdstuk 2 (16 teksten gevonden)


1.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.
2.  Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren: en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.
3.  En Ik zal den rechter uit het midden van haar uitroeien: en al haar vorsten zal Ik met hem doden, zegt de HEERE.
4.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat zij de wet des HEEREN verworpen, en Zijn inzettingen niet bewaard hebben: enhun leugenen hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld.
5.  Daarom zal Ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren.
6.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israel, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat zij den rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige om een paarschoenen.
7.  Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren: en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om Mijnheiligen Naam te ontheiligen.
8.  En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken den wijn der geboeten in het huis van hun goden.
9.  Ik daarentegen heb den Amoriet voor hunlieder aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, en hij was sterk als de eiken: maar Ik heb zijn vrucht vanboven, en zijn wortelen van onderen verdelgd.
10.  Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd: en Ik heb u veertig jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van den Amoriet erfelijk bezat.
11.  En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireen: is dit niet alzo, gij kinderen Israels? spreekt de HEERE.
12.  Maar gijlieden hebt aan de Nazireen wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden zeggende: Gij zult niet profeteren.
13.  Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is.
14.  Zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet bevrijden.
15.  En die den boog handelt, zal niet bestaan, en die licht is op zijn voeten, zal zich niet bevrijden: ook zal, die te paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden.
16.  En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de HEERE. Amos 3


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter