Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Amos

Hoofdstuk 1 (14 teksten gevonden)


1.  De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekoa, dewelke hij gezien heeft over Israel, in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam,zoon van Joas, koning van Israel: twee jaren voor de aardbeving.
2.  En hij zeide: De HEERE zal brullen uit Sion, en Zijn stem verheffen uit Jeruzalem: en de woningen der herderen zullen treuren, en de hoogte van Karmel zal verdorren.
3.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Damaskus, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst.
4.  Daarom zal Ik een vuur in het huis van Hazael zenden, dat zal de paleizen van Benhadad verteren.
5.  En Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, en zal uitroeien den inwoner van Bikeat-Aven, en dien, die den scepter houdt, uit Beth-Eden: en het volk van Syrie zal gevankelijkweggevoerd worden naar Kir, zegt de HEERE.
6.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Gaza, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat zij Mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering,om aan Edom over te leveren.
7.  Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Gaza, dat zal haar paleizen verteren.
8.  En Ik zal den inwoner uitroeien uit Asdod, en dien, die den scepter houdt, uit Askelon: en Ik zal Mijn hand wenden tegen Ekron, en het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegtde Heere HEERE.
9.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Tyrus, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat zij Mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom, enniet gedacht aan het verbond der broederen.
10.  Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Tyrus, dat zal haar paleizen verteren.
11.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd, en zijn barmhartighedenverdorven: en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt.
12.  Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra verteren.
13.  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen der kinderen Ammons, en om vier zal Ik dat niet afwenden: omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden, omhun landpale te verwijden.
14.  Daarom zal Ik een vuur aansteken in den muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren: met een gejuich ten dage des strijds, met een onweder ten dage des wervelwinds.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter