Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Leviticus

Hoofdstuk 3 (17 teksten gevonden)


1.  En indien zijn offer een dankoffer is: zo hij ze van de runderen offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren, voor het aangezicht des HEEREN.
2.  En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst: en de zonen van Aaron, de priesters, zullen hetbloed rondom op het altaar sprengen.
3.  Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren, het vet, dat het ingewand bedekt, en al het vet, hetwelk aan het ingewand is.
4.  Dan zal hij beide de nieren, en het vet, hetwelk daaraan is, dat aan de weekdarmen is: en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen.
5.  En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is: het is een vuuroffer, tot een liefelijkenreuk den HEERE.
6.  En indien zijn offerande van klein vee is, den HEERE tot een dankoffer, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren.
7.  Indien hij een lam tot zijn offerande offert, zo zal hij het offeren voor het aangezicht des HEEREN.
8.  En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en hij zal die slachten voor de tent der samenkomst: en de zonen van Aaron zullen het bloed daarvansprengen op het altaar rondom.
9.  Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren: zijn vet, den gehele staart, dien hij dicht aan de ruggegraat zal afnemen, en het vet bedekkendehet ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is:
10.  Ook beide de nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is: en het net over de lever met de nieren, zal hij afnemen.
11.  En de priester zal dat aansteken op het altaar: het is een spijs des vuuroffers den HEERE.
12.  Indien nu zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des HEEREN.
13.  En hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal hem slachten voor de tent der samenkomst: en de zonen van Aaron zullen haar bloed op het altaar sprengenrondom.
14.  Dan zal hij daarvan zijn offerande offeren, een vuuroffer den HEERE: het vet bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is:
15.  Mitsgaders de beide nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is: en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen.
16.  En de priester zal die aansteken op het altaar: het is een spijs des vuuroffers, tot een liefelijken reuk: alle vet zal des HEEREN zijn.
17.  Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: geen vet noch bloed zult gij eten. Leviticus 4


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter