Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Leviticus

Hoofdstuk 17 (16 teksten gevonden)


1.  Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2.  Spreek tot Aaron, en tot zijn zonen, en tot al de kinderen Israels, en zeg tot hen: Dit is het woord, hetwelk de HEERE geboden heeft, zeggende:
3.  Een ieder van het huis Israels, die een os, of lam, of geit in het leger slachten zal, of die ze slachten zal buiten het leger:
4.  En dezelve aan de deur van de tent der samenkomst niet brengen zal, om een offerande den HEERE voor den tabernakel des HEEREN te offeren: het bloed zaldienzelven man toegerekend worden, hij heeft bloed vergoten: daarom zal dezelve man uit het midden zijns volks uitgeroeid worden:
5.  Opdat, wanneer de kinderen Israels hun slachtofferen brengen, welke zij op het veld slachten, dat zij die den HEERE toebrengen, aan de deur van de tent dersamenkomst tot den priester, en dezelve tot dankofferen den HEERE slachten.
6.  En de priester zal het bloed op het altaar des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst, sprengen: en hij zal het vet aansteken, tot een liefelijken reuk denHEERE.
7.  En zij zullen ook niet meer hun slachtofferen den duivelen, welke zij nahoereren, offeren: dat zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten.
8.  Zeg dan tot hen: Een ieder van het huis Israels, en van de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die een brandoffer of slachtofferzal offeren,
9.  En dat tot de deur van de tent der samenkomst niet zal brengen, om hetzelve den HEERE te bereiden: diezelve man zal uit zijn volken uitgeroeid worden.
10.  En een ieder uit het huis Israels, en uit de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel,die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik Mijn aangezicht zetten, en zal die uit het midden haars volks uitroeien.
11.  Want de ziel van het vlees is in het bloed: daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen: want het is het bloed, dat voor de zielverzoening zal doen.
12.  Daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten: noch de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten.
13.  Een ieder ook van de kinderen Israels en van de vreemdelingen, die als vreemdelingen in het midden van hen verkeren, die enig wild gedierte, of gevogelte, datgegeten wordt, in de jacht gevangen zal hebben: die zal deszelfs bloed vergieten, en zal dat met stof bedekken.
14.  Want het is de ziel van alle vlees: zijn bloed is voor zijn ziel: daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Gij zult geens vleses bloed eten: want de ziel van allevlees, dat is zijn bloed: zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden.
15.  En alle ziel onder de inboorlingen of onder de vreemdelingen, die een dood aas of het verscheurde zal gegeten hebben, die zal zijn klederen wassen, en zich metwater baden, en onrein zijn tot aan den avond: daarna zal hij rein zijn.
16.  Maar indien hij die niet wast, en zijn vlees niet baadt, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter