Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Leviticus

Hoofdstuk 1 (16 teksten gevonden)


1.  En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende:
2.  Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderenen van schapen.
3.  Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren: aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijnwelgevallen, voor het aangezicht des HEEREN.
4.  En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.
5.  Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN: en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengenrondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is.
6.  Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in zijn stukken delen.
7.  En de zonen van Aaron, den priester, zullen vuur maken op het altaar, en zullen het hout op het vuur schikken.
8.  Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is.
9.  Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met water wassen: en de priester zal dat alles aansteken op het altaar: het is een brandoffer, een vuuroffer, tot eenliefelijken reuk den HEERE.
10.  En indien zijn offerande is van klein vee, van schapen of van geiten, ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren.
11.  En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts, voor het aangezicht des HEEREN: en de zonen van Aaron, de priesters, zullen zijn bloed rondom ophet altaar sprengen.
12.  Daarna zal hij het in zijn stukken delen, mitsgaders zijn hoofd en zijn smeer: en de priester zal die schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is.
13.  Doch het ingewand en de schenkelen zal men met water wassen: en de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar: het is een brandoffer, eenvuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.
14.  En indien zijn offerande voor den HEERE een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven, of van jonge duiven, offeren.
15.  En de priester zal die tot het altaar brengen, en deszelfs hoofd met zijn nagel splijten, en op het altaar aansteken: en zijn bloed zal aan den wand des altaarsuitgeduwd worden.
16.  En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen, en zal het werpen bij het altaar, oostwaarts, aan de plaats der as.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter