Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Hosea

Hoofdstuk 9 (17 teksten gevonden)


1.  Verblijd u niet, o Israel! tot opspringens toe, gelijk de volken: want gij hoereert van uw God af: gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens.
2.  De dors vloer en de wijnkuip zal henlieden niet voeden: en de most zal hun liegen.
3.  Zij zullen in des HEEREN land niet blijven: maar Efraim zal weder tot Egypte keren, en zij zullen in Assyrie het onreine eten.
4.  Zij zullen den HEERE geen drankofferen doen van wijn, ook zouden zij Hem niet zoet zijn, hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood: allen, die dat zouden eten, zoudenonrein worden: want hun brood zal voor hun ziel zijn, het zal in des HEEREN huis niet komen.
5.  Wat zult gijlieden dan doen op een gezetten hoogtijdsdag, en op een feestdag des HEEREN?
6.  Want ziet, zij gaan daarhenen vanwege de verstoring: Egypte zal ze verzamelen, Mof zal ze begraven: begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk bezitten,doornen zullen in hun tenten zijn.
7.  De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen: die van Israel zullen het gewaar worden: de profeet is een dwaas, de man des geestes isonzinnig: om de grootheid uwer ongerechtigheid is de haat ook groot.
8.  De wachter van Efraim is met mijn God, maar de profeet is een vogelvangersstrik, op al zijn wegen, een haat in het huis zijns Gods.
9.  Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea: Hij zal hunner ongerechtigheid gedenken, Hij zal hun zonden bezoeken.
10.  Ik vond Israel als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel: maar zij gingen in tot Baal-Peor, en zonderden zich af tot dieschaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.
11.  Aangaande Efraim, hunlieder heerlijkheid zal wegvlieden als een vogel: van de geboorte, en van moeders buik, en van de ontvangenis af.
12.  Ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken, Ik zal er hen toch van beroven, dat zij onder de mensen niet zullen zijn: want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!
13.  Efraim is, gelijk als Ik Tyrus aanzag, die geplant is in een liefelijke woonplaats: maar Efraim zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot den doodslager.
14.  Geef hun, HEERE! Wat zult Gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder, en uitdrogende borsten.
15.  Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat, om de boosheid van hun handelingen: Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voortaan niet meer liefhebben: al hunvorsten zijn afvalligen.
16.  Efraim is geslagen, hunlieder wortel is verdord, zij zullen geen vrucht voortbrengen: ja, ofschoon zij genereerden, zo zal Ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden.
17.  Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar Hem niet horen: en zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter