Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Hosea

Hoofdstuk 2 (22 teksten gevonden)


1.  Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben: en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haarborsten wegdoen.
2.  Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd: ja, make ze als een woestijn, en zette ze als een dor land, en dode ze door dorst:
3.  En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.
4.  Want hunlieder moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk: want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijnvlas, mijn olie en mijn drank geven.
5.  Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden.
6.  En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen: en zij zal hen zoeken, maar niet vinden: dan zal zij zeggen: Ik zal henengaan, en keren weder tot mijn vorigen Man,want toen was mij beter dan nu.
7.  Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baal gebruikt hebben.
8.  Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd: en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid tebedekken.
9.  En nu zal Ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen: en niemand zal haar uit Mijn hand verlossen.
10.  En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden.
11.  En Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom, waarvan zij zegt: Deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben: maar Ik zal ze stellen tot een woud,en het wild gedierte des velds zal ze vreten.
12.  En Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan,maar heeft Mij vergeten, spreekt de HEERE.
13.  Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn: en Ik zal naar haar hart spreken.
14.  En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop: en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen zij optooguit Egypteland.
15.  En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man: en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal!
16.  En Ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen: zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.
17.  En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems: en Ik zal denboog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.
18.  En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid: ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.
19.  En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof: en gij zult den HEERE kennen.
20.  En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE: Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
21.  En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie: en die zullen Jizreel verhoren.
22.  En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-Ruchama: en Ik zal zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk: en dat zal zeggen: O, mijn God!


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter