Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Hosea

Hoofdstuk 10 (15 teksten gevonden)


1.  Israel is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder vrucht voor zich: maar naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd: naar de goedheid zijns lands,hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt.
2.  Hij heeft hun hart verdeeld, nu zullen zij verwoest worden: Hij zal hun altaren doorhouwen, Hij zal hun opgerichte beelden verstoren.
3.  Want nu zullen zij zeggen: Wij hebben geen koning: want wij hebben den HEERE niet gevreesd: wat zou ons dan een koning doen?
4.  Zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende in het verbond maken: daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen, op de voren der velden.
5.  De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Beth-Aven: want zijn volk zal over hetzelve treuren, mitsgaders zijn Chemarim (die zich over hetzelve verheugden),over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelve is weggevaren.
6.  Ja, datzelve zal naar Assur gevoerd worden, tot een geschenk voor den koning Jareb: Efraim zal schaamte behalen, en Israel zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag.
7.  De koning van Samaria is afgehouwen, als schuim op het water.
8.  En de hoogten van Aven, Israels zonde, zullen verdelgd worden: doornen en distelen zullen op hunlieder altaren opkomen: en zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons! en totde heuvelen: Valt op ons!
9.  Sinds de dagen van Gibea, hebt gij gezondigd, o Israel: daar zijn zij staande gebleven: de strijd te Gibea, tegen de kinderen der verkeerdheid, zal ze niet aangrijpen.
10.  Het is in Mijn lust, dat Ik ze zal binden: en volken zullen tegen henlieden verzameld worden, als Ik ze binden zal in hun twee voren.
11.  Dewijl Efraim een vaars is, gewend gaarne te dorsen, zo ben Ik over de schoonheid van haar hals overgegaan: Ik zal Efraim berijden, Juda zal ploegen, Jakob zal voor zicheggen.
12.  Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid: braakt u een braakland: dewijl het tijd is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene.
13.  Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid, en de vrucht der leugen gegeten: want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uwer helden.
14.  Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, en al uw vestingen zullen verstoord worden, gelijk Salman Beth-Arbel verstoorde ten dage des krijgs: de moeder werder verpletterd met de zonen.
15.  Alzo heeft Beth-El ulieden gedaan, vanwege de boosheid uwer boosheid: Israels koning is in den dageraad ten enenmale uitgeroeid.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter