Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 9 (11 teksten gevonden)


1.  Daarna riep Hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: Doet de opzieners der stad naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand.
2.  En ziet, zes mannen kwamen van den weg der Hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand: en een man in het midden vanhen was met linnen bekleed, en een schrijvers-inktkoker was aan zijn lenden: en zij kwamen in, en stonden bij het koperen altaar.
3.  En de heerlijkheid des Gods van Israel hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel van het huis: en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die deschrijvers-inktkoker aan zijn lenden had.
4.  En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepenover al deze gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.
5.  Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet!
6.  Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe: maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. Enzij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.
7.  En Hij zeide tot hen: Verontreinigt het huis, en vervult de voorhoven met verslagenen: gaat henen uit. En zij gingen henen uit, en zij sloegen in de stad.
8.  Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden, en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel, en riep, en zeide: Ach, Heere HEERE, zult Gij al het overblijfsel van Israelverderven, met Uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem?
9.  Toen zeide Hij tot mij: De ongerechtigheid van het huis van Israel en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking: want zij zeggen:De HEERE heeft het land verlaten, en de HEERE ziet niet.
10.  Daarom ook, wat Mij aangaat, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen: Ik zal hun weg op hun hoofd geven.
11.  En ziet, de man, die met linnen bekleed was, aan wiens lenden de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: Ik heb gedaan, gelijk als Gij mij geboden hadt.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter