Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 48 (35 teksten gevonden)


1.  Dit nu zijn de namen der stammen. Van het einde noordwaarts, aan de zijde des wegs van Hethlon, waar men komt te Hamath, Hazar-Enon, de landpale van Damaskus,noordwaarts aan de zijde van Hamath (ook zal hij den oosterhoek en westerhoek hebben), zal Dan een snoer hebben.
2.  En aan de landpale van Dan, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Aser een.
3.  En aan de landpale van Aser, van den oosterhoek af tot den westerhoek toe, Nafthali een.
4.  En aan de landpale van Nafthali, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Manasse een.
5.  En aan de landpale van Manasse, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Efraim een.
6.  En aan de landpale van Efraim, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Ruben een.
7.  En aan de landpale van Ruben, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Juda een.
8.  Aan de landpale nu van Juda, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, zal het hefoffer zijn, dat gijlieden zult offeren, vijf en twintig duizend meetrieten in breedte, en de lengte,als van een der andere delen, van den oosterhoek tot den westerhoek toe: en het heiligdom zal in het midden deszelven zijn.
9.  Het hefoffer, dat gijlieden den HEERE zult offeren, zal wezen de lengte van vijf en twintig duizend, en de breedte van tien duizend.
10.  En daarin zal het heilig hefoffer zijn voor de priesteren, noordwaarts de lengte van vijf en twintig duizend, en westwaarts de breedte van tien duizend, en oostwaarts, de breedtevan tien duizend, en zuidwaarts de lengte van vijf en twintig duizend: en het heiligdom des HEEREN zal in het midden deszelven zijn.
11.  Het zal zijn voor de priesteren, die geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die Mijn wacht hebben waargenomen: die niet gedwaald hebben, als de kinderen Israels dwaalden:gelijk als de andere Levieten gedwaald hebben.
12.  En het geofferde van het hefoffer des lands zal hunlieden een heiligheid der heiligheden zijn, aan de landpale der Levieten.
13.  Voorts zullen de Levieten tegenover de landpale der priesteren hebben de lengte van vijf en twintig duizend, en de breedte van tien duizend: de ganse lengte zal zijn vijf en twintigduizend, en de breedte tien duizend.
14.  En zij zullen daarvan niet verkopen, noch de eerstelingen des lands verwisselen, noch overdragen: want het is een heiligheid den HEERE.
15.  Maar de vijf duizend, dat is hetgeen overgelaten is in de breedte, voor aan de vijf en twintig duizend, dat zal onheilig zijn, voor de stad, tot bewoning en tot voorsteden: en de stadzal in het midden daarvan zijn.
16.  En dit zullen haar maten zijn: de noorderhoek, vier duizend en vijfhonderd meetrieten: en de zuiderhoek vier duizend en vijfhonderd en van den oosterhoek vier duizend envijfhonderd: en de westerhoek vier duizend en vijfhonderd.
17.  De voorsteden nu der stad zullen zijn, noordwaarts tweehonderd en vijftig, en zuidwaarts tweehonderd en vijftig, en oostwaarts tweehonderd en vijftig, en westwaarts tweehonderden vijftig.
18.  En het overgelatene in de lengte, tegenover het heilig hefoffer, zal zijn tien duizend oostwaarts, en tien duizend westwaarts: en het zal tegenover het heilig hefoffer zijn: en deinkomst daarvan zal wezen tot onderhoud voor degenen, die de stad dienen.
19.  En die de stad dienen, zullen haar dienen uit alle stammen Israels.
20.  Het ganse hefoffer zal zijn van vijf en twintig duizend meetrieten, met vijf en twintig duizend: vierkant zult gijlieden het heilig hefoffer offeren, met de bezitting der stad.
21.  En het overgelatene zal voor den vorst zijn, van deze en van gene zijde des heiligen hefoffers, en van de bezitting der stad, voor aan de vijf en twintig duizend meetrieten deshefoffers, tot aan de oosterlandpale en westerlandpale, voor aan de vijf en twintig duizend aan de westerlandpale, tegenover de andere delen, dat zal voor den vorst zijn: en hetheilig hefoffer, en het heiligdom des huizes, zal in het midden daarvan zijn.
22.  Van de bezitting nu der Levieten, en van de bezitting der stad af, zijnde in het midden van hetgeen des vorsten zal zijn: wat tussen de landpale van Juda, en tussen de landpalevan Benjamin is, zal des vorsten zijn.
23.  Aangaande voorts het overige der stammen: van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Benjamin een snoer.
24.  En aan de landpale van Benjamin, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Simeon een.
25.  En aan de landpale van Simeon, van den oosterhoek tot de westerhoek toe, Issaschar een.
26.  En aan de landpale van Issaschar, van den oosterhoek tot aan den westerhoek toe, Zebulon een.
27.  En aan de landpale van Zebulon, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Gad een.
28.  Aan de landpale nu van Gad, aan den zuiderhoek zuidwaarts, daar zal de landpale zijn van Thamar af, naar het twistwater van Kades, voorts naar de beek henen, tot aan degrote zee.
29.  Dit is het land, dat gijlieden zult doen vallen in erfenis, voor de stammen Israels, en dit zullen hun delen zijn, spreekt de Heere HEERE.
30.  Voorts zullen dit de uitgangen der stad zijn: van den noorderhoek, vier duizend en vijfhonderd maten.
31.  En de poorten der stad zullen zijn naar de namen der stammen Israels: drie poorten noordwaarts: een poort van Ruben, een poort van Juda, een poort van Levi.
32.  En aan den oosterhoek, vier duizend en vijfhonderd maten, en drie poorten: namelijk, een poort van Jozef, een poort van Benjamin, een poort van Dan.
33.  De zuiderhoek ook vier duizend en vijfhonderd maten, en drie poorten: een poort van Simeon, een poort van Issaschar, een poort van Zebulon.
34.  De westerhoek, vier duizend en vijfhonderd: derzelver poorten drie: een poort van Gad, een poort van Aser, een poort van Nafthali.
35.  Rondom achttien duizend: en de naam der stad zal van dien dag af zijn: De HEERE Is ALDAAR.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter