Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 41 (26 teksten gevonden)


1.  Voorts bracht hij mij tot den tempel: en hij mat de posten, zes ellen de breedte van deze, en zes ellen de breedte van gene zijde, de breedte der tent.
2.  En de breedte der deur, tien ellen, en de zijden der deur, vijf ellen van deze, en vijf ellen van gene zijde: ook mat hij de lengte daarvan, veertig ellen, en de breedte twintig ellen.
3.  Daarna ging hij in naar binnen, en mat den post der deur, twee ellen: en de deur zes ellen, en de breedte der deur zeven ellen.
4.  Ook mat hij de lengte daarvan, twintig ellen, en de breedte twintig ellen voor aan den tempel: en hij zeide tot mij: Dit is de heiligheid der heiligheden.
5.  En hij mat den wand des huizes zes ellen: en de breedte van elke zijkamer, vier ellen, rondom het huis henen rondom.
6.  De zijkameren nu waren zijkamer boven zijkamer, drie, en dat dertig malen, en zij kwamen in den wand, die aan het huis was, tot die zijkamers rondom henen, opdat zijvastgehouden mochten worden: want zij werden niet vastgehouden in den wand des huizes.
7.  En het was voor de zijkameren opwaarts naar boven al wijder, en gaf zich rondom: want het huis was omsingeld opwaarts naar boven, rondom het huis henen: daarom was debreedte des huizes naar boven: en alzo ging het onderste op naar het bovenste door het middelste.
8.  En ik zag de hoogte des huizes rondom henen. De fondamenten der zijkameren waren van een vol riet, zes ellen, de el tot den oksel toe genomen.
9.  De breedte van den wand, die tot de zijkameren was naar buiten, was vijf ellen: en dat ledig gelaten was, was de plaats der zijkameren, die aan het huis waren.
10.  En tussen de kameren was een breedte van twintig ellen, rondom het huis, rondom henen.
11.  De deuren nu van de zijkameren waren naar het ledig gelatene toe, de ene deur den weg naar het noorden, en de andere deur naar het zuiden: en de breedte van de lediggelatene plaats was vijf ellen rondom henen.
12.  Voorts van het gebouw, dat voor aan de afgesneden plaats was in den hoek des wegs naar het westen, was de breedte zeventig ellen, en van den wand des gebouws was debreedte vijf ellen rondom henen, en de lengte daarvan negentig ellen.
13.  Voorts mat hij het huis, de lengte honderd ellen: ook de afgesneden plaats en het gebouw, en de wanden daarvan, de lengte honderd ellen.
14.  En de breedte van het voorste deel des huizes, en der afgesneden plaats tegen het oosten, honderd ellen.
15.  Ook mat hij de lengte des gebouws voor aan de afgesneden plaats dat achter dezelve was, en derzelver galerijen van deze en van gene zijde, honderd ellen: met den binnenstentempel, en de voorhuizen des voorhofs.
16.  De dorpelen, en de gesloten vensters en de galerijen rondom die drie, tegenover den dorpel, waren beschoten met hout rondom henen, en van de aarde tot aan de vensteren:de vensteren waren bedekt:
17.  Tot hetgeen boven de deur was, en tot het binnenste en buitenste huis toe, en aan den gansen wand rondom henen in het binnenste en buitenste, al bij maten.
18.  En het was gemaakt met cherubs en palmbomen: zodat er een palmboom was tussen cherub en cherub, en elke cherub had twee aangezichten:
19.  Namelijk, eens mensen aangezicht tegen den palmboom van deze, en eens jongen leeuws aangezicht tegen den palmboom van gene zijde: gemaakt in het ganse huis rondomhenen.
20.  Van de aarde af tot boven de deur waren de cherubs en de palmbomen gemaakt, ook aan den wand des tempels.
21.  De posten des tempels waren vierkant: en aangaande het voorste deel des heiligdoms, de ene gedaante was als de andere gedaante.
22.  De hoogte des houten altaars was drie ellen, en zijn lengte twee ellen, en het had zijn hoeken: en zijn lengte en zijn wanden waren van hout. En hij sprak tot mij: Dit is de tafel, dievoor des HEEREN aangezicht zal zijn.
23.  De tempel nu en het heiligdom hadden beide twee deuren.
24.  En er waren twee bladen aan de deuren: te weten twee bladen, die men omdraaien kon: twee aan de ene deur, en twee bladen aan de andere.
25.  En aan dezelve, namelijk aan de deuren des tempels, waren cherubs en palmbomen gemaakt, gelijk als er aan de wanden gemaakt waren: en het hout aan het voorste deel vanhet voorhuis van buiten was dik.
26.  En aan de gesloten vensteren waren ook palmbomen van deze en van gene zijde, aan de zijden van het voorhuis: en aan de zijkameren van het huis, en aan de dikke planken.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter