Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 25 (17 teksten gevonden)


1.  En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:
2.  Mensenkind! zet uw aangezicht tegen de kinderen Ammons, en profeteer tegen dezelve:
3.  En zeg tot de kinderen Ammons: Hoort des Heeren HEEREN woord: Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gij gezegd hebt: Heah! over Mijn heiligdom, als het ontheiligd werd, enover het land Israels, als het verwoest werd, en over het huis van Juda, als zij in gevangenis gingen:
4.  Daarom, ziet, Ik zal u aan die van het oosten overgeven tot een bezitting, dat zij hun burgen in u zetten, en hun woningen in u stellen, die zullen uw vruchten eten, en die zullen uwmelk drinken.
5.  En Ik zal Rabba tot een kemelstal maken, en de kinderen Ammons tot een schaapskooi: en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
6.  Want alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gij met de hand geklapt, en met den voet gestampt hebt, en van harte verblijd zijt geweest in al uw plundering, over het land Israels:
7.  Daarom, ziet, Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u den heidenen ten buit geven, en zal u uit de volken uitroeien, en u uit de landen verdoen: Ik zal u verdelgen: en gij zultweten, dat Ik de HEERE ben.
8.  Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seir zeggen: Ziet, het huis van Juda is gelijk al de heidenen:
9.  Daarom, ziet, Ik zal de zijde van Moab openen, van de steden af, van zijn steden, die van zijn grenzen af zijn, het sieraad des lands, Beth-Jesimoth, Baal-Meon, en tot Kiriathaimtoe:
10.  Voor die van het oosten, met het land der kinderen Ammons, hetwelk Ik ter bezitting zal overgeven: opdat der kinderen Ammons onder de heidenen niet meer gedacht worde.
11.  Ik zal ook in Moab gerichten oefenen: en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
12.  Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda: en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hengewroken hebben:
13.  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien: en zal haar tot een woestheid stellen van Themanaf: en zij zullen tot Dedan toe door het zwaard vallen.
14.  En Ik zal Mijn wraak doen aan Edom, door de hand van Mijn volk Israel: en zij zullen tegen Edom naar Mijn toorn en naar Mijn grimmigheid handelen: alzo zullen zij Mijn wraakgewaar worden, spreekt de Heere HEERE.
15.  Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen door wraak gehandeld hebben, en van harte wraak geoefend hebben door plundering, om te vernielen door een eeuwigevijandschap:
16.  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik strek Mijn hand uit tegen de Filistijnen, en zal de Cherethieten uitroeien, en het overblijfsel van de zeehaven verdoen.
17.  En Ik zal grote wraak met grimmige straffingen onder hen doen: en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik Mijn wraak aan hen gedaan zal hebben. Ezechi?l 26


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter