Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 10 (22 teksten gevonden)


1.  Daarna zag ik, en ziet, boven het uitspansel, hetwelk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens troons: en Hij verscheenop dezelve.
2.  En Hij sprak tot den man, bekleed met linnen, en Hij zeide: Ga in tot tussen de wielen, tot onder den cherub, en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de cherubs, en strooize over de stad: en hij ging in voor mijn ogen.
3.  De cherubs nu stonden ter rechterzijde van het huis, als die man inging: en een wolk vervulde het binnenste voorhof.
4.  Toen hief zich de heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven den cherub, op den dorpel van het huis: en het huis werd vervuld met een wolk, en het voorhof was vol van denglans der heerlijkheid des HEEREN.
5.  En het geruis van de vleugelen der cherubs werd gehoord tot het uiterste voorhof, als de stem des almachtigen Gods, wanneer Hij spreekt.
6.  Het geschiedde nu, als Hij den man, bekleed met linnen, geboden had, zeggende: Neem vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs, dat hij inging en stond bij een rad.
7.  Toen stak een cherub zijn hand uit van tussen de cherubs tot het vuur, hetwelk was tussen de cherubs, en nam daarvan, en gaf het in de vuisten desgenen, die met linnenbekleed was: die nam het, en ging uit.
8.  Want er werd gezien aan de cherubs de gelijkenis van eens mensen hand onder hun vleugelen.
9.  Toen zag ik, en ziet, vier raderen waren bij de cherubs: een rad was bij elken cherub: en de gedaante der raderen was als de verf van een turkoois-steen.
10.  En aangaande hun gedaanten, die vier hadden enerlei gelijkenis, gelijk of het ware geweest een rad in het midden van een rad.
11.  Als die gingen, zo gingen deze op hun vier zijden: zij keerden zich niet om, als zij gingen: maar de plaats, waarheen het hoofd zag, die volgden zij na: zij keerden zich niet om, alszij gingen.
12.  Hun ganse lichaam nu, en hun ruggen, en hun handen, en hun vleugelen, mitsgaders de raderen, waren vol ogen rondom: die vier hadden hun raderen.
13.  Aangaande de raderen, elkeen derzelve werd voor mijn ogen genoemd Galgal.
14.  En elkeen had vier aangezichten: het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs, en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het derde hetaangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends.
15.  En die cherubs hieven zich omhoog: dit was hetzelfde dier, dat ik bij de rivier Chebar gezien had.
16.  En als de cherubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelven: en als de cherubs hun vleugelen ophieven, om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich diezelveraderen ook niet om van bij hen.
17.  Als die stonden, stonden deze, en als die opgeheven werden, hieven zich deze ook op: want de geest der dieren was in hen.
18.  Toen ging de heerlijkheid des HEEREN van boven den dorpel des huizes weg, en stond boven de cherubs.
19.  En de cherubs hieven hun vleugelen op, en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen, als zij uitgingen: en de raderen waren tegenover hen: en elkeen stond aan dedeur der Oostpoort van het huis des HEEREN: en de heerlijkheid des Gods Israels was van boven over hen.
20.  Dit is het dier, dat ik zag onder den Gods Israels bij de rivier Chebar: en ik bemerkte, dat het cherubs waren.
21.  Elkeen had vier aangezichten, en elkeen had vier vleugelen: en de gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugelen.
22.  En aangaande de gelijkenis van hun aangezichten, het waren dezelfde aangezichten, die ik gezien had bij de rivier Chebar, hun gedaanten en zij zelven: zij gingen ieder recht uitvoor zijn aangezicht henen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter