Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 43 (13 teksten gevonden)


1.  En het geschiedde, als Jeremia geeindigd had tot het ganse volk te spreken al de woorden des HEEREN, huns Gods, met dewelke hem de HEERE, hun God, tot hen gezondenhad, te weten al die woorden,
2.  Zo sprak Azaria, de zoon van Hosaja, en Johanan, de zoon van Kareah, en al de trotse mannen, zeggende tot Jeremia: Gij spreekt leugen: de HEERE, onze God, heeft u nietgezonden, om te zeggen: Gijlieden zult niet gaan in Egypte, om aldaar als vreemdelingen te verkeren.
3.  Maar Baruch, de zoon van Nerija, hitst u tegen ons op, opdat hij ons overgeve in de hand der Chaldeen, dat zij ons doden en ons gevankelijk naar Babel wegvoeren.
4.  Alzo gehoorzaamde Johanan, de zoon van Kareah, en al de oversten der heiren, en al het volk, der stem des HEEREN niet, om in het land van Juda te blijven.
5.  Maar Johanan, de zoon van Kareah, en al de oversten der heiren namen het ganse overblijfsel van Juda, die van al de heidenen, waar zij waren henengedreven, wedergekeerdwaren, om in het land van Juda te wonen:
6.  De mannen, en de vrouwen, en de kinderkens, en des konings dochteren, en alle ziel, die Nebuzaradan, de overste der trawanten, bij Gedalia, den zoon van Ahikam, den zoonvan Safan, gelaten had, ook den profeet Jeremia, en Baruch, den zoon van Nerija:
7.  En zij togen in Egypteland, want zij waren der stem des HEEREN niet gehoorzaam: en zij kwamen tot Tachpanhes.
8.  Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia te Tachpanhes, zeggende:
9.  Neem grote stenen in uw hand, en verberg ze in de klei in den ticheloven, die bij de deur van Farao`s huis te Tachpanhes is, voor de ogen der Joodse mannen:
10.  En zeg tot hen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Ziet, Ik zal henenzenden, en Nebukadrezar, den koning van Babel, Mijn knecht, halen, en Ik zal zijn troonzetten boven op deze stenen, die Ik verborgen heb: en hij zal zijn schone tent daarover spannen.
11.  En hij zal komen en Egypteland slaan: wie ten dood, ten dode: en wie ter gevangenis, ter gevangenis: en wie ten zwaard, ten zwaarde.
12.  En Ik zal een vuur aansteken in de huizen der goden van Egypte, en hij zal ze verbranden, en gevankelijk wegvoeren: en hij zal Egypteland aantrekken, gelijk als een herder zijnkleed aantrekt, en hij zal van daar uittrekken in vrede.
13.  En hij zal de opgerichte beelden van Beth-Semes, hetwelk in Egypteland is, verbreken: en hij zal de huizen der goden van Egypte met vuur verbranden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter