Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 39 (18 teksten gevonden)


1.  In het negende jaar van Zedekia, koning van Juda, in de tiende maand, kwam Nebukadrezar, de koning van Babel, en al zijn heir, tegen Jeruzalem, en zij belegerden haar.
2.  In het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand, op den negenden der maand, werd de stad doorgebroken.
3.  En alle vorsten des konings van Babel togen henen in, en hielden bij de middelste poort: namelijk Nergal-Sarezer Samgar-Nebu, Sarsechim Rab-Saris, Nergal-SarezerRab-Mag, en al de overige vorsten des konings van Babel.
4.  En het geschiedde, als Zedekia, de koning van Juda, en al de krijgslieden hen zagen, zo vloden zij, en togen bij nacht uit de stad, door den weg van des konings hof, door depoort tussen de twee muren: en hij toog uit door den weg des vlakken velds.
5.  Doch het heir der Chaldeen jaagde hen achterna: en zij achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho, en vingen hem, en brachten hem opwaarts tot Nebukadrezar,den koning van Babel, naar Ribla, in het land van Hamath: die sprak oordelen tegen hem uit.
6.  En de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia te Ribla voor zijn ogen: ook slachtte de koning van Babel alle edelen van Juda.
7.  En hij verblindde de ogen van Zedekia, en bond hem met twee koperen ketenen, om hem naar Babel te voeren.
8.  En de Chaldeen verbrandden het huis des konings en de huizen des volks met vuur: en zij braken de muren van Jeruzalem af.
9.  Het overige nu des volks, die in de stad waren overgebleven, en de afvalligen, die tot hem gevallen waren, met het overige des volks, die overgebleven waren, voerdeNebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk naar Babel.
10.  Maar van het volk, die arm waren, die niet met al hadden, liet Nebuzaradan, de overste der trawanten, enigen overig in het land van Juda: en hij gaf hun te dien dage wijngaardenen akkers.
11.  Maar van Jeremia had Nebukadrezar, de koning van Babel, bevel gegeven in de hand van Nebuzaradan, den overste der trawanten, zeggende:
12.  Neem hem, en stel uw ogen op hem, en doe hem niets kwaads: maar gelijk als hij tot u spreken zal, doe alzo met hem.
13.  Zo zond Nebuzaradan, de overste der trawanten, mitsgaders Nebusazban Rab-Saris en Nergal-Sarezer Rab-Mag, en al de oversten des konings van Babel:
14.  Zij zonden dan henen en namen Jeremia uit het voorhof der bewaring, en gaven hem over aan Gedalia, den zoon van Ahikam, den zoon van Safan, dat hij hem henen uitbrachtnaar huis: alzo bleef hij in het midden des volks.
15.  Het woord des HEEREN was ook tot Jeremia geschied, als hij in het voorhof der bewaring besloten was, zeggende:
16.  Ge henen, en spreek tot Ebed-melech, den Moorman, zeggende: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Zie, Ik zal Mijn woorden brengen over deze stad, tenkwade en niet ten goede: en zij zullen te dien dage voor uw aangezicht zijn.
17.  Maar Ik zal u te dien dage redden, spreekt de HEERE: en gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen, voor welker aangezicht gij vreest.
18.  Want Ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen: maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op Mij vertrouwd hebt, spreekt de HEERE.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter