Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 24 (10 teksten gevonden)


1.  De HEERE deed mij zien, en ziet, er waren twee vijgenkorven, gezet voor den tempel des HEEREN: nadat Nebukadrezar, koning van Babel, gevankelijk had weggevoerdJechonia, den zoon van Jojakim, den koning van Juda, mitsgaders de vorsten van Juda, en de timmerlieden, en de smeden van Jeruzalem, en hen te Babel gebracht had.
2.  In den enen korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn: maar in den anderen korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegetenworden.
3.  En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide: Vijgen: de goede vijgen zijn zeer goed, en de boze zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegetenworden.
4.  Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
5.  Zo zegt de HEERE, de God Israels: Gelijk die goede vijgen, alzo zal Ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die Ik uit deze plaats naar het land der Chaldeen hebweggeschikt, ten goede.
6.  En Ik zal Mijn oog op hen stellen ten goede, en zal hen wederbrengen in dit land: en Ik zal hen bouwen, en niet afbreken: en zal hen planten, en niet uitrukken.
7.  En Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben: en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn: want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hartbekeren.
8.  En gelijk de boze vijgen, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden (want aldus zegt de HEERE), alzo zal Ik maken Zedekia, den koning van Juda, mitsgaders zijnvorsten, en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven, en die in Egypteland wonen:
9.  En Ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade, allen koninkrijken der aarde: tot smaadheid, en tot een spreekwoord, tot een spotrede, en tot een vloek, in al de plaatsen,waarhenen Ik hen gedreven zal hebben:
10.  En Ik zal onder hen zenden het zwaard, den honger en de pestilentie, totdat zij verteerd zullen zijn uit het land, dat Ik hun en hun vaderen gegeven had.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter