Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 62 (12 teksten gevonden)


1.  Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn: totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.
2.  En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid: en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijknoemen zal.
3.  En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods.
4.  Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste: maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land:Het getrouwde: want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.
5.  Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen: en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
6.  O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgenbij ulieden wezen!
7.  En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.
8.  De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand, en bij den arm Zijner sterkte: indien Ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinkenuw most, waaraan gij gearbeid hebt!
9.  Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen den HEERE prijzen: en die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven Mijns heiligdoms.
10.  Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks: verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!
11.  Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt de dochter van Sion: Zie, uw Heil komt: zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
12.  En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des HEEREN: en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter