Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 59 (21 teksten gevonden)


1.  Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen: en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
2.  Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.
3.  Want uw handen zijn met bloed bevlekt: en uw vingeren met ongerechtigheid: uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht.
4.  Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft: zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen: met moeite zijn zijzwanger, en zij baren ongerechtigheid.
5.  Zij broeden basiliskus-eieren uit, en zij weven spinnewebben: die van hun eieren eet, moet sterven, en als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit.
6.  Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelven niet kunnen dekken met hun werken: hun werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels isin hun handen.
7.  Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten: hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen.
8.  Den weg des vredes kennen zij niet: en er is geen recht in hun gangen: hun paden maken zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet.
9.  Daarom is het recht verre van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet: wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis, op een groten glans, maar wij wandelen indonkerheden.
10.  Wij tasten naar den wand, gelijk de blinden, en, gelijk die geen ogen hebben, tasten wij: wij stoten ons op den middag, als in de schemering, wij zijn in woeste plaatsen gelijk dedoden.
11.  Wij brommen allen gelijk als de beren, en wij kirren doorgaans gelijk de duiven: wij wachten naar recht, maar er is geen, naar heil, maar het is verre van ons.
12.  Want onze overtredingen zijn vele voor U, en onze zonden getuigen tegen ons: want onze overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij:
13.  Het overtreden en het liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God: het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valsewoorden uit het hart.
14.  Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre: want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.
15.  Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof: en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was.
16.  Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was: daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.
17.  Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan alseen mantel.
18.  Even naar de werken, even daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn wederpartijders, vergelding aan Zijn vijanden: den eilanden zal Hij het loon vergelden.
19.  Dan zullen zij den Naam des HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon: als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest desHEEREN de banier tegen hen oprichten.
20.  En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.
21.  Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nochvan den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter