Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 58 (14 teksten gevonden)


1.  Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden.
2.  Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij Mij naar derechten der gerechtigheid: zij hebben een lust tot God te naderen:
3.  Zeggende: Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan, waarom kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten dage, wanneer gijlieden vast, zo vindt gij uw lust, en gij eistgestrengelijk al uw arbeid.
4.  Ziet, tot twist en gekijf vast gijlieden, en om goddelooslijk met de vuist te slaan: vast niet gelijk heden, om uw stem te doen horen in de hoogte.
5.  Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt gijdat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?
6.  Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle jukverscheurt?
7.  Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?
8.  Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten: en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zaluw achtertocht wezen.
9.  Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden: gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers,en het spreken der ongerechtigheid:
10.  En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt: dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.
11.  En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken: en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als eenspringader der wateren, welker wateren niet ontbreken.
12.  En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen: de fondamenten, van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten: en gij zult genaamd worden: Die debressen toemuurt, die de paden weder opmaakt, om te bewonen.
13.  Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag: en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die teeren is: en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt:
14.  Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob: want de mond des HEEREN heefthet gesproken.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter