Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 56 (12 teksten gevonden)


1.  Alzo zegt de HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid: want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.
2.  Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt: die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enigkwaad te doen.
3.  En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden: en de gesnedene zegge niet: Ziet, ikben een dorre boom.
4.  Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond:
5.  Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren: een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven,die niet uitgeroeid zal worden.
6.  En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn: al wie den sabbat houdt, dathij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden:
7.  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis: hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar: want Mijnhuis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.
8.  De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israel vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.
9.  Al gij gedierten des velds, komt om te eten, ja, al gij gedierten in het woud!
10.  Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet: zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen: zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief.
11.  En deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden, ja, het zijn herders, die niet verstaan kunnen: zij allen keren zich naar hun weg, elkeen naar zijn gewin,elk uit zijn einde.
12.  Komt herwaarts, zeggen zij: ik zal wijn halen, en wij zullen sterken drank zuipen: en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter