Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 54 (17 teksten gevonden)


1.  Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dande kinderen der getrouwde, zegt de HEERE.
2.  Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet: maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in.
3.  Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand: en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.
4.  Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden: maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en densmaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken.
5.  Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam: en de Heilige Israels is uw Verlosser: Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.
6.  Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest: nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.
7.  Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten: maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.
8.  In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen: maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.
9.  Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan: alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op utoornen, noch u schelden zal.
10.  Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen: maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uwOntfermer.
11.  Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten.
12.  En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen.
13.  En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.
14.  Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden: wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen: en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken.
15.  Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij: wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen.
16.  Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk: ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.
17.  Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen: dit is de erve der knechten des HEEREN, en hungerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. Jesaja 55


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter