Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 53 (12 teksten gevonden)


1.  Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
2.  Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid: als wij Hem aanzagen, zo was ergeen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3.  Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid: en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem: Hij wasveracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4.  Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen: doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5.  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld: de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is onsgenezing geworden.
6.  Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg: doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
7.  Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt: doch Hij deed Zijn mond niet open: als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezichtzijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
8.  Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen: en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden: om de overtreding Mijns volks is de plageop Hem geweest.
9.  En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
10.  Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen: Hij heeft Hem krank gemaakt: als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagenverlengen: en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
11.  Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden: door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hunongerechtigheden dragen.
12.  Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteldgeweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter