Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 47 (15 teksten gevonden)


1.  Daal af, en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel! zit op de aarde, er is geen troon meer, gij dochter der Chaldeen! want gij zult niet meer genaamd worden de tedere,noch de wellustige.
2.  Neem de molen, en maal meel: ontdek uw vlechten, ontbloot de enkelen, ontdek de schenkelen, ga door de rivieren.
3.  Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden: Ik zal wraak nemen, en Ik zal op u niet aanvallen als een mens.
4.  Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israels.
5.  Zit stilzwijgende, en ga in de duisternis, gij dochter der Chaldeen! want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken.
6.  Ik was op Mijn volk zeer toornig, Ik ontheiligde Mijn erve, en Ik gaf hen over in uw hand: doch gij beweest hun geen barmhartigheden, ja, zelfs over den oude maaktet gij uw jukzeer zwaar.
7.  En gij zeidet: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid: tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht.
8.  Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen.
9.  Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap: volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheiduwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen.
10.  Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd: gij hebt gezegd: Niemand ziet mij: uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt: en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, enniemand meer dan ik.
11.  Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den dageraad daarvan niet weten: en een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen: want er zal snellijk eenonstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult.
12.  Sta nu met uw bezweringen, en met de veelheid uwer toverijen, waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af: of gij misschien voordeel kondet doen, of gij misschien u kondetsterken.
13.  Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen: laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen: en laat zeu verlossen van die dingen, die over u komen zullen.
14.  Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet kunnen rukken uit de macht der vlam: het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur omdaarvoor neder te zitten.
15.  Alzo zullen zij u zijn, met dewelke gij gearbeid hebt, uw handelaars van uw jeugd aan, elk zal zijns weegs dwalen, niemand zal u verlossen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter