Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 46 (13 teksten gevonden)


1.  Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten: uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten.
2.  Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben den last niet kunnen redden, maar zijzelven zijn in de gevangenis gegaan.
3.  Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israels! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.
4.  En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen: Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.
5.  Wien zoudt gijlieden Mij nabeelden, en evengelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?
6.  Zij verkwisten het goud uit de beurs, en wegen het zilver met de waag: zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor.
7.  Zij nemen hem op den schouder, zij dragen hem, en zetten hem aan zijn plaats: daar staat hij, hij wijkt van zijn stede niet: ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlosthem niet uit zijn benauwdheid.
8.  Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders!
9.  Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik:
10.  Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn: Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
11.  Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande: ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen opkomen: Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.
12.  Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!
13.  Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven: maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israel Mijn heerlijkheid.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter