Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 34 (17 teksten gevonden)


1.  Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken, luistert toe: de aarde hore, en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt.
2.  Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir: Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven.
3.  En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan: en de bergen zullen smelten van hun bloed.
4.  En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk eenvijg afvalt van den vijgeboom.
5.  Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel: ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen heb.
6.  Het zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen: want de HEEREheeft een slachtoffer te Bozra, en een grote slachting in het land der Edomieten.
7.  En de eenhoornen zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren: en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden.
8.  Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.
9.  En hun beken zullen in pek verkeerd worden, en hun stof in zwavel: ja, hun aarde zal tot brandend pek worden.
10.  Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal zijn rook opgaan: van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwighedenzal niemand daar doorgaan.
11.  Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wonen: want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en eenrichtlood der ledigheid.
12.  Hun edelen (doch zij zijn er niet) zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niets zijn.
13.  En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen: en het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen.
14.  En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen: ook zal het nachtgedierte zich aldaarnederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden.
15.  Daar zal de wilde meerle nestelen en leggen, en haar jongen uitbikken, en onder haar schaduw vergaderen: ook zullen aldaar de gieren met elkaar verzameld worden.
16.  Zoekt in het boek des HEEREN, en leest: niet een van dezen zal er feilen, het een noch het ander zal men missen: want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zalze samenbrengen.
17.  Want Hij Zelf heeft voor hen het lot geworpen, en Zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer: tot in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten, van geslacht totgeslacht zullen zij daarin wonen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter