Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 27 (13 teksten gevonden)


1.  Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang: en Hij zalden draak, die in de zee is, doden.
2.  Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn: zingt van denzelven bij beurte.
3.  Ik, de HEERE, behoede dien, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen: opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag.
4.  Grimmigheid is bij Mij niet: wie zou Mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat Ik tegen hem zou aanvallen, en hem te gelijk verbranden zou?
5.  Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken: vrede zal hij met Mij maken.
6.  In de toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel zal bloeien en groeien: en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.
7.  Heeft Hij hem geslagen, gelijk Hij dien geslagen heeft, die hem sloeg? Is hij gedood, gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden?
8.  Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij hem wegstiet: als Hij hem wegnam door Zijn harden wind, in den dag des oostenwinds.
9.  Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen, wanneer Hij al de stenen des altaar makenzal als verstrooide kalkstenen, de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan.
10.  Want de vaste stad zal eenzaam, de woonstede zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn: daar zullen de kalveren weiden, en daar zullen zij nederliggen, en zullenhaar takken verslinden.
11.  Als haar takken verdord zullen zijn, zullen zij afgebroken worden, en de vrouwen, komende, zullen ze aansteken: want het is geen volk van enig verstand: daarom zal Hij, Die hetgemaakt heeft, Zich deszelven niet ontfermen, en Die het geformeerd heeft, zal aan hetzelve geen genade bewijzen.
12.  En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE dorsen zal, van den stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte: doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gijkinderen Israels!
13.  En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden: dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in hetland van Egypte: en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter