Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Prediker

Hoofdstuk 8 (17 teksten gevonden)


1.  Wie is gelijk de wijze, en wie weet de uitlegging der dingen? De wijsheid der mensen verlicht zijn aangezicht, en de stuursheid zijns aangezichts wordt daardoor veranderd.
2.  Ik zeg: Neem acht op de mond des konings: doch naar de gelegenheid van den eed Gods.
3.  Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht: blijf niet staande in een kwade zaak: want al wat hem lust, doet hij.
4.  Waar het woord des konings is, daar is heerschappij: en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij?
5.  Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden: en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten.
6.  Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad des mensen veel is over hem.
7.  Want hij weet niet, wat er geschieden zal: want wie zal het hem te kennen geven, wanneer het geschieden zal?
8.  Er is geen mens, die heerschappij heeft over den geest, om den geest in te houden: en hij heeft geen heerschappij over den dag des doods: ook geen geweer in dezen strijd:ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen.
9.  Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart begaf tot alle werk, dat onder de zon geschiedt: er is een tijd, dat de ene mens over den anderen mens heerst, hem ten kwade.
10.  Alzo heb ik ook gezien de goddelozen, die begraven waren, en degenen, die kwamen, en uit de plaats des Heiligen gingen, die werden vergeten in die stad, in dewelke zij rechtgedaan hadden. Dit is ook ijdelheid.
11.  Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen.
12.  Hoewel een zondaar honderd maal kwaad doet, en God hem de dagen verlengt: zo weet ik toch, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.
13.  Maar den goddeloze zal het niet welgaan, en hij zal de dagen niet verlengen: hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest.
14.  Er is nog een ijdelheid, die op aarde geschiedt: dat er zijn rechtvaardigen, dien het wedervaart naar het werk der goddelozen, en er zijn goddelozen, dien het wedervaart naar hetwerk der rechtvaardigen. Ik zeg, dat dit ook ijdelheid is.
15.  Daarom prees ik de blijdschap, dewijl de mens niets beters heeft onder de zon, dan te eten, en te drinken, en blijde te zijn: want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagenzijns levens, die hem God geeft onder de zon.
16.  Als ik mijn hart begaf, om wijsheid te weten, en om aan te zien de bezigheid, die op de aarde geschiedt, dat men ook, des daags of des nachts, den slaap niet ziet met zijneogen:
17.  Toen zag ik alle werk Gods, dat de mens niet kan uitvinden, het werk, dat onder de zon geschiedt, om hetwelk een mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden: ja,indien ook een wijze zeide, dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter