Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Prediker

Hoofdstuk 7 (29 teksten gevonden)


1.  Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag dat iemand geboren wordt.
2.  Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds: want in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.
3.  Het treuren is beter dan het lachen: want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd.
4.  Het hart der wijzen is in het klaaghuis: maar het hart der zotten in het huis der vreugde.
5.  Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen.
6.  Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid.
7.  Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken: en het geschenk verderft het hart.
8.  Het einde van een ding is beter dan zijn begin: de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.
9.  Zijt niet haastig in uw geest om te toornen: want de toorn rust in den boezem der dwazen.
10.  Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen.
11.  De wijsheid is goed met een erfdeel: en degenen, die de zon aanschouwen, hebben voordeel daarvan.
12.  Want de wijsheid is tot een schaduw, en het geld is tot een schaduw: maar de uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft.
13.  Aanmerk het werk Gods: want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?
14.  Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe: want God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zouvinden iets, dat na hem zal zijn.
15.  Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid: er is een rechtvaardige, die in zijn gerechtigheid omkomt: daarentegen is er een goddeloze, die in zijn boosheid zijn dagenverlengt.
16.  Wees niet al te rechtvaardig, noch houd uzelven al te wijs: waarom zoudt gij verwoesting over u brengen?
17.  Wees niet al te goddeloos, noch wees al te dwaas: waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd?
18.  Het is goed, dat gij daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand van dit niet af: want die God vreest, dien ontgaat dat al.
19.  De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.
20.  Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.
21.  Geef ook uw hart niet tot alle woorden, die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vloekt.
22.  Want uw hart heeft ook veelmalen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt.
23.  Dit alles heb ik met wijsheid verzocht: ik zeide: Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog verre van mij.
24.  Hetgeen verre af is, en zeer diep, wie zal dat vinden?
25.  Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten, en om na te sporen, en te zoeken wijsheid en een sluitrede: en om te weten de goddeloosheid der zotheid, en de dwaasheid deronzinnigheden.
26.  En ik vond een bitterder ding, dan de dood: een vrouw, welker hart netten en garen, en haar handen banden zijn: wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar ontkomen:daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden.
27.  Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden:
28.  Dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden: een man uit duizend heb ik gevonden: maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.
29.  Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter