Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Prediker

Hoofdstuk 5 (19 teksten gevonden)


1.  Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht: want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde: daarom laat uwwoorden weinig zijn.
2.  Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden.
3.  Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen: want Hij heeft geen lust aan zotten: wat gij zult beloofd hebben, betaal het.
4.  Het is beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt.
5.  Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees zou doen zondigen: en zeg niet voor het aangezicht des engels, dat het een dwaling was: waarom zou God grotelijks toornen, om uwerstemme wille, en verderven het werk uwer handen?
6.  Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden: maar vrees gij God!
7.  Indien gij de onderdrukking des armen, en de beroving des gerichts en der gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zulk een voornemen: want die hoger isdan de hoge, neemt er acht op: en daar zijn hogen boven henlieden.
8.  Het voordeel des aardrijks is voor allen: de koning zelfs wordt van het veld gediend.
9.  Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat: en wie den overvloed liefheeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid.
10.  Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten: wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen?
11.  De slaap des arbeiders is zoet, hij hebbe weinig of veel gegeten: maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen.
12.  Er is een kwaad, dat krankheid aanbrengt, hetwelk ik zag onder de zon: rijkdom van zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad.
13.  Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid: en hij gewint een zoon, en er is niet met al in zijn hand.
14.  Gelijk als hij voortgekomen is uit zijner moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was: en hij zal niet medenemen van zijn arbeid, dat hij met zijnhand zou wegdragen.
15.  Daarom is dit ook een kwaad, dat krankheid aanbrengt: dat hij in alle manier, gelijk hij gekomen is, alzo heengaat: en wat voordeel is het hem, dat hij in den wind gearbeidheeft?
16.  Dat hij ook alle dagen in duisternis gegeten heeft: en dat hij veel verdriets gehad heeft, ook zijn krankheid, en onstuimigen toorn?
17.  Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te genieten het goede van al zijn arbeid, die hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getalder dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft: want dat is zijn deel.
18.  Ook een iegelijk mens, aan denwelken God rijkdom en goederen gegeven heeft, en Hij geeft hem de macht, om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen, en om zich teverheugen van zijn arbeid, datzelve is een gave van God.
19.  Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, dewijl hem God hem verhoort in de blijdschap zijns harten.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter