Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Prediker

Hoofdstuk 10 (20 teksten gevonden)


1.  Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen: alzo een weinig dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.
2.  Het hart des wijzen is tot zijn rechterhand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.
3.  En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een iegelijk, dat hij dwaas is.
4.  Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet: want het is medicijn, het stilt grote zonden.
5.  Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling, die van het aangezicht des oversten voortkomt.
6.  Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.
7.  Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde.
8.  Wie een kuil graaft, zal daarin vallen: en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.
9.  Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden: wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn.
10.  Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen: maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht temaken.
11.  Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor den allerwelsprekendsten bezweerder.
12.  De woorden van een wijzen mond zijn aangenaam: maar de lippen van een zot verslinden hemzelve.
13.  Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze dolligheid.
14.  De dwaas maakt wel veel woorden: maar de mens weet niet, wat het zij, dat geschieden zal: en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven?
15.  De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede: dewijl zij niet weten naar de stad te gaan.
16.  Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten!
17.  Welgelukzalig zijt gij, land! welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij.
18.  Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.
19.  Men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles.
20.  Vloek den koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer slaapkamer: want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en hetgevleugelde zou het woord te kennen geven. Prediker 11


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter