Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Prediker

Hoofdstuk 1 (17 teksten gevonden)


1.  De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
2.  Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker: ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
3.  Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon?
4.  Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt: maar de aarde staat in der eeuwigheid.
5.  Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.
6.  Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden: de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen.
7.  Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol: naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.
8.  Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken: het oog wordt niet verzadigd met zien: en het oor wordt niet vervuld van horen.
9.  Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden: zodat er niets nieuws is onder de zon.
10.  Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.
11.  Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen: en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezenzullen.
12.  Ik, prediker, was koning over Israel te Jeruzalem.
13.  En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensengegeven, om zich daarin te bekommeren.
14.  Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden: en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes.
15.  Het kromme kan niet recht gemaakt worden: en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden.
16.  Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen, die voor mij te Jeruzalem geweest zijn: en mijn hart heeft veel wijsheid enwetenschap gezien.
17.  En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid: ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter