Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Spreuken

Hoofdstuk 21 (31 teksten gevonden)


1.  Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil.
2.  Alle weg des mensen is recht in zijn ogen: maar de HEERE weegt de harten.
3.  Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer.
4.  Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten, en de ploeging der goddelozen, zijn zonde.
5.  De gedachten des vlijtigen zijn alleen tot overschot: maar van een ieder, die haastig is, alleen tot gebrek.
6.  Te arbeiden om schatten met een valse tong, is een voortgedrevene ijdelheid dergenen, die den dood zoeken.
7.  De verwoesting der goddelozen zal hen doorsnijden, omdat zij weigeren recht te doen.
8.  De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd: maar het werk des zuiveren is recht.
9.  Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.
10.  De ziel des goddelozen begeert het kwaad: zijn naaste krijgt geen genade in zijn ogen.
11.  Als men den spotter straft, wordt de slechte wijs: en als men den wijze onderricht, neemt hij wetenschap aan.
12.  De rechtvaardige let verstandelijk op des goddelozen huis, als God de goddelozen in het kwaad stort.
13.  Die zijn oor stopt voor het geschrei des armen, die zal ook roepen, en niet verhoord worden.
14.  Een gift in het verborgene houdt den toorn onder, en een geschenk in den schoot de sterke grimmigheid.
15.  Het is den rechtvaardige een blijdschap recht te doen: maar voor de werkers der ongerechtigheid is het verschrikking.
16.  Een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.
17.  Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden: die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.
18.  De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardigen, en de trouweloze voor de oprechten.
19.  Het is beter te wonen in een woest land, dan bij een zeer kijfachtige en toornige huisvrouw.
20.  In des wijzen woning is een gewenste schat, en olie: maar een zot mens verslindt zulks.
21.  Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
22.  De wijze beklimt de stad der geweldigen, en werpt de sterkte huns vertrouwens neder.
23.  Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden.
24.  Die een hovaardig pocher is, zijn naam is spotter: hij gaat met hovaardige verbolgenheid te werk.
25.  De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.
26.  Den gansen dag begeert hij begeerlijke dingen: maar de rechtvaardige zal geven, en niet inhouden.
27.  Het offer der goddelozen is een gruwel: hoeveel te meer, als zij het met een schandelijk voornemen brengen!
28.  Een leugenachtig getuige zal vergaan: en een man, die hoort, zal spreken tot overwinning.
29.  Een goddeloos man sterkt zich in zijn aangezicht: maar de oprechte, die maakt zijn weg vast.
30.  Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den HEERE.
31.  Het paard wordt bereid tegen den dag des strijds: maar de overwinning is des HEEREN.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter