Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Spreuken

Hoofdstuk 17 (28 teksten gevonden)


1.  Een droge bete, en rust daarbij, is beter, dan een huis vol van geslachte beesten met twist.
2.  Een verstandig knecht zal heersen over een zoon, die beschaamd maakt, en in het midden der broederen zal hij erfenis delen.
3.  De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud: maar de HEERE proeft de harten.
4.  De boosdoener merkt op de ongerechtige lip: een leugenaar neigt het oor tot de verkeerde tong.
5.  Die den arme bespot, smaadt deszelfs Maker: die zich verblijdt in het verderf, zal niet onschuldig zijn.
6.  De kroon de ouden zijn de kindskinderen, en der kinderen sieraad zijn hun vaderen.
7.  Een voortreffelijke lip past een dwaze niet, veelmin een prins een leugenachtige lip.
8.  Het geschenk is in de ogen zijner heren een aangenaam gesteente: waarhenen het zich zal wenden, zal het wel gedijen.
9.  Die de overtreding toedekt, zoekt liefde: maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend.
10.  De bestraffing gaat dieper in den verstandige, dan den zot honderd maal te slaan.
11.  Zekerlijk, de wederspannige zoekt het kwaad: maar een wrede bode zal tegen hem gezonden worden.
12.  Dat een beer, die van jongen beroofd is, een man tegemoet kome, maar niet een zot in zijn dwaasheid.
13.  Die kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken.
14.  Het begin des krakeels is gelijk een, die het water opening geeft: daarom verlaat den twist, eer hij zich vermengt.
15.  Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden.
16.  Waarom toch zou in de hand des zots het koopgeld zijn, om wijsheid te kopen, dewijl hij geen verstand heeft?
17.  Een vriend heeft te aller tijd lief: en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.
18.  Een verstandeloos mens klapt in de hand, zich borg stellende bij zijn naaste.
19.  Die het gekijf liefheeft, heeft de overtreding lief: die zijn deur verhoogt, zoekt verbreking.
20.  Wie verdraaid is van hart, zal het goede niet vinden: en die verkeerd is met zijn tong, zal in het kwaad vallen.
21.  Wie een zot genereert, die zal hem tot droefheid zijn: en de vader des dwazen zal zich niet verblijden.
22.  Een blij hart zal een medicijn goed maken: maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen.
23.  De goddeloze zal het geschenk uit den schoot nemen, om de paden des rechts te buigen.
24.  In het aangezicht des verstandigen is wijsheid: maar de ogen des zots zijn in het einde der aarde.
25.  Een zotte zoon is een verdriet voor zijn vader, en bittere droefheid voor degene, die hem gebaard heeft.
26.  Het is niet goed, den rechtvaardige ook te doen boeten, dat de prinsen iemand slaan zouden om hetgeen recht is.
27.  Wie wetenschap weet, houdt zijn woorden in: en een man van verstand is kostelijk van geest.
28.  Een dwaas zelfs, die zwijgt, zal wijs geacht worden, en die zijn lippen toesluit, verstandig. Spreuken 18


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter