Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Spreuken

Hoofdstuk 12 (28 teksten gevonden)


1.  Wie de tucht liefheeft, die heeft de wetenschap lief: maar wie de bestraffing haat, is onvernuftig.
2.  De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE: maar een man van schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen.
3.  De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid: maar de wortel der rechtvaardigen zal niet bewogen worden.
4.  Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren: maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.
5.  Der rechtvaardigen gedachten zijn recht: der goddelozen raadslagen zijn bedrog.
6.  De woorden der goddelozen zijn om op bloed te loeren: maar de mond der oprechten zal ze redden.
7.  De goddelozen worden omgekeerd, dat zij niet meer zijn: maar het huis der rechtvaardigen zal bestaan.
8.  Een ieder zal geprezen worden, naardat zijn verstandigheid is: maar die verkeerd van hart is, zal tot verachting wezen.
9.  Beter is, die zich gering acht, en een knecht heeft, dan die zichzelven eert, en des broods gebrek heeft.
10.  De rechtvaardige kent het leven van zijn beest: maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed.
11.  Die zijn land bouwt, zal van brood verzadigd worden: maar die ijdele mensen volgt, is verstandeloos.
12.  De goddeloze begeert het net der bozen: maar de wortel der rechtvaardigen zal uitgeven.
13.  In de overtreding der lippen is de strik des bozen: maar de rechtvaardige zal uit de benauwdheid uitkomen.
14.  Een ieder wordt van de vrucht des monds met goed verzadigd: en de vergelding van des mensen handen zal hij tot zich wederbrengen.
15.  De weg des dwazen is recht in zijn ogen: maar die naar raad hoort, is wijs.
16.  De toorn des dwazen wordt ten zelven dage bekend: maar die kloekzinnig is, bedekt de schande.
17.  Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend: maar een getuige der valsheden, bedrog.
18.  Daar is een, die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt: maar de tong der wijzen is medicijn.
19.  Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid: maar een valse tong is maar voor een ogenblik.
20.  Bedrog is in het hart dergenen, die kwaad smeden: maar degenen die vrede raden, hebben blijdschap.
21.  Den rechtvaardigen zal geen leed wedervaren: maar de goddelozen zullen met kwaad vervuld worden.
22.  Valse lippen zijn den HEERE een gruwel: maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen.
23.  Een kloekzinnig mens bedekt de wetenschap: maar het hart der zotten roept dwaasheid uit.
24.  De hand der vlijtigen zal heersen: maar de bedriegers zullen onder cijns wezen.
25.  Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder: maar een goed woord verblijdt het.
26.  De rechtvaardige is voortreffelijker dan zijn naaste: maar de weg der goddelozen doet hen dwalen.
27.  Een bedrieger zal zijn jachtvang niet braden: maar het kostelijk goed des mensen is des vlijtigen.
28.  In het pad der gerechtigheid is het leven: en in den weg van haar voetpad is de dood niet. Spreuken 13


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter