Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 9 (21 teksten gevonden)


1.  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Muth-Labben.
2.  Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart: ik zal al Uw wonderen vertellen.
3.  In U zal ik mij verblijden, en van vreugde opspringen: ik zal Uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste!
4.  Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van Uw aangezicht.
5.  Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan: Gij hebt gezeten op den troon, o Rechter, der gerechtigheid.
6.  Gij hebt de heidenen gescholden, den goddeloze verdaan, hun naam uitgedelgd, tot in eeuwigheid en altoos.
7.  O vijand! zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid, en hebt gij de steden uitgeroeid? Hunlieder gedachtenis is met hen vergaan.
8.  Maar de HEERE zal in eeuwigheid zitten: Hij heeft Zijn troon bereid ten gerichte.
9.  En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden.
10.  En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.
11.  En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
12.  Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont: verkondigt onder de volken Zijn daden.
13.  Want Hij zoekt de bloedstortingen, Hij gedenkt derzelve: Hij vergeet het geroep der ellendigen niet.
14.  Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan, Gij, Die mij verhoogt uit de poorten des doods:
15.  Opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in Uw heil.
16.  De heidenen zijn gezonken in de groeve, die zij gemaakt hadden: hunlieder voet is gevangen in het net, dat zij verborgen hadden.
17.  De HEERE is bekend geworden: Hij heeft recht gedaan: de goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen! Higgajon, Sela.
18.  De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.
19.  Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn.
20.  Sta op, HEERE, laat de mens zich niet versterken: laat de heidenen voor Uw aangezicht geoordeeld worden.
21.  O HEERE! jaag hun vreze aan: laat de heidenen weten, dat zij mensen zijn. Sela. Psalmen 10


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter