Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 86 (17 teksten gevonden)


1.  Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij: want ik ben ellendig en nooddruftig.
2.  Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot, o Gij, mijn God! verlos Uw knecht die op U betrouwt.
3.  Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag.
4.  Verheug de ziel Uws knechts: want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel.
5.  Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen.
6.  HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen.
7.  In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.
8.  Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.
9.  Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren.
10.  Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken: Gij alleen zijt God.
11.  Leer mij, HEERE! Uw weg: ik zal in Uw waarheid wandelen: verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.
12.  Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid:
13.  Want Uw goedertierenheid is groot over mij: en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt.
14.  O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel: en zij stellen U niet voor hun ogen.
15.  Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.
16.  Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos den zoon Uwer dienstmaagd.
17.  Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult hebben.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter